Cập nhật tin tức nghệ an 24h, tin tức thành phố Vinh mới nhất trong ngày

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
CHỨC VỤ
Nam
Nữ
BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI
1
Lê Quốc Phong
1978
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV
BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI
2
Nguyễn Anh Tuấn
1979
Bí thư Trung ương Đoàn
3
Bùi Quang Huy
1977
Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn
4
Nguyễn Ngọc Lương
1978
Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI
5
Nguyễn Xuân Hùng
1977
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
6
Trần Minh Huyền
1978
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Trung ương, Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam
7
Vũ Thị Giáng Hương
1979
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn
8
Nguyễn Phạm Duy Trang
1982
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn
9
Nguyễn Thị Thu Vân
1984
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
10
Ngô Văn Cương
1984
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn
11
Nguyễn Minh Triết
1988
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
12
Nguyễn Hồng Hải
1980
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn
13
Nguyễn Bình Minh
1980
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
14
Vũ Tiến Tiệp
1981
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban kiểm tra Trung ương Đoàn
15
Nguyễn Hải Minh
1982
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn
16
Nguyễn Tường Lâm
1984
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
17
Giàng Quốc Hưng
1982
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai
18
Nguyễn Thị Thanh Huyền
1982
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang
19
Phạm Thanh Tùng
1977
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ
20
Nguyễn Văn Thắng
1979
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
21
Đinh Thị Phượng
1980
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình
22
Phạm Tuấn Vinh
1981
Ủy viên Ban Thuường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An
23
Nguyễn Duy Minh
1982
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
24
Y Nhuân Byă
1979
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk
25
Phạm Hồng Sơn
1981
Ủy viên Ban Thuường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
26
Nguyễn Văn Vũ Minh
1983
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp
27
Đào Chí Nghĩa
1982
Ủy viên Ban Thuường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn thành phố Cần Thơ
28
Trần Hữu
1984
Ủy viên Ban Thuường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các Cơ quan Trung ương
29
Vũ Đức Tú
1980
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương
30
Đinh Quốc Hùng
1973
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội
31
Đồng Đức Vũ
1982
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI
32
Đặng Đình Thanh
1978
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam,Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam
33
Dương Quang Huy
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn
34
Trần Trọng Đại
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn
35
Đào Quang Dũng
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn kiêm Trưởng phòng Công tác Đoàn phía Nam
36
Nguyễn Thiên Tú
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
37
Nguyễn Đức Hùng
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn
38
Đỗ Tiến Dũng
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên công nhân Trung ương Đoàn
39
Lê Thanh Tú
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn
40
Vũ Minh Thảo
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn
41
Lê Hải Long
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
42
Nguyễn Quốc Huy
1986
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
43
Bùi Thị Thu Hằng
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn
44
Vũ Văn Chúc
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn
45
Vũ Huy Dương
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn
46
Cao Hồng Hưng
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam
47
Hoàng Đức Thuận
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn
48
Vũ Thị Tuyết Mai
1987
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
49
Trần Văn Đông
1986
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
50
Nguyễn Trung Tâm
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn
51
Phạm Tuấn Anh
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở, Phóng viên Ban Kinh tế Báo Tiền phong
52
Trần Trọng Kha
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn, Trưởng ban Quốc tế, Báo Thanh niên
53
Đoàn Thị Thanh Tâm
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái
54
Vàng A Lả
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La
55
Hoàng Xuân Giao
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình
56
Sùng A Nủ
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu
57
Đặng Thành Huy
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên
58
Vũ Khắc Quang
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng
59
Vũ Mạnh Hà
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang
60
Nông Bình Cương
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn
61
Ngô Thế Hoàn
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên
62
Nguyễn Tuấn Nam
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn
63
Ngụy Văn Tuyên
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang
64
Nguyễn Nhân Chinh
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh
65
Lê Hùng Sơn
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh
66
Đỗ Thị Thanh Hương
1978
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Vĩnh Phúc
67
Sái Thị Yến
1978
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương
68
Bùi Huy Cường
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên
69
Nguyễn Thị Thu Thủy
1978
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định
70
Nguyễn Khánh Bình
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội
71
Đào Phú Thùy Dương
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng
72
Trần Ngọc Nam
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam
73
Nguyễn Minh Hồng
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình
74
Nguyễn Thế Hoàn
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
75
Trần Quốc Tuấn
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình
76
Lê Văn Trung
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa
77
Trần Gia Công
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế
78
Nguyễn Khánh Vũ
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị
79
Nguyễn Xuân Vĩnh
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định
80
Nguyễn Văn Nhuận
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa
81
Nguyễn Hữu Tuấn
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận
82
Phan Xuân Hạnh
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên
83
Phạm Thị Thanh
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam
84
Đặng Minh Thảo
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi
85
H’ Vi ÊBan
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông
86
Nguyễn Hoàng Phong
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai
87
Xiêng Thanh Phúc
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum
88
Trần Thị Chúc Quỳnh
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng
89
Vương Thanh Liễu
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
90
Lê Văn Minh
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu
91
Trần Quốc Duy
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước
92
Nguyễn Cao Cường
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai
93
Trần Lê Duy
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh
94
Nguyễn Thị Ngọc Xuân
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương
95
Lê Thị Bích Liên
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận
96
Nguyễn Thị Hồng Nhung
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre
97
Bùi Quốc Bảo
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Long An
98
Nguyễn Thị Uyên Trang
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang
99
Huỳnh Thị Hằng Nga
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh
100
Nguyễn Huỳnh Thu
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long
101
Huỳnh Quốc Thái
1978
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang
102
Ngô Vũ Thăng
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu
103
Huỳnh Út Mười
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau
104
Phạm Thị Thùy Dung
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang
105
Lê Trung Hồ
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang
106
Võ Kim Chuyền
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng
107
Phạm Bắc Hà
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
108
Phạm Việt Tiệp
1975
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
109
Đào Anh Văn
1978
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng
110
Nguyễn Huy Long
1980
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
111
Phạm Hồng Thắng
1978
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
112
Phan Hoài Quyết
1981
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
113
Lê Công Hạnh
1979
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
114
Nguyễn Đương Vịnh
1974
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng
115
Phạm Khoa Nam
1973
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
116
Trương Lâm Tới
1977
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên - Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ quốc phòng
117
Bạch Quốc Tuyên
1986
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an
118
Ngô Minh Tú
1986
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh; Bí thư Đoàn Cục an ninh cửa khẩu, Tổng cục an ninh, Bộ Công an
119
Vũ Xuân Tuân
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Tổng cục Cánh sát
120
Phạm Trường Minh
1989
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư đoàn Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an
121
Dương Xuân Khiêm
1988
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân, Tổng cục chính trị
122
Nguyễn Kim Quy
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Chánh văn phòng Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam
123
Nguyễn Hữu Tú
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam
124
Huỳnh Thái Nguyên
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ
125
Nguyễn Mạnh Dũng
1987
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng
126
Bùi Minh Tuấn
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
127
Chu Hồng Minh
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội
128
Nguyễn Việt Quế Sơn
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh
129
Nguyễn Thái An
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương
130
Hồ Hồng Nguyên
1988
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai
131
Vương Toàn Thu Thủy
1986
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố, Trưởng Ban Thiếu nhi trường học Thành đoàn Hải Phòng
132
Trương Ngọc Kiểm
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội
133
Ông Thị Ngọc Linh
1986
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
134
Đinh Mai Long
1986
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Chủ tịch nước
135
Phùng Quang Thắng
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên-Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể
136
Trần Hồng Việt
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính Phủ
137
Trần Viết Cường
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Ban Tổ chức Trung ương
138
Trần Đức Toàn
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Ban Dân vận Trung ương, Trưởng phòng Văn thư - Lưu trữ và Công nghệ thông tin, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương
139
Đào Hoàng Trường
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo
140
Lê Thành Công
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
141
Nguyễn Quang Huy
1987
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Hàm Phó vụ trưởng, Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường
142
Nguyễn Thành Tưởng
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ Giao thông Vận tải
143
Lê Vũ Tiến
1983
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ
144
Lê Minh Đức
1988
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Phó phòng Thư ký biên tập, Trung tâm truyền hình thông tấn
145
Thái Bảo Tri
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
146
Vũ Thị Thu Hương
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
147
Phan Hoài Nam
1982
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
148
Nguyễn Xuân Thọ
1988
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam
149
Nguyễn Văn Quyết
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh
150
Khổng Văn Hải
1985
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam
151
Trần Xuân Bách
1984
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, PGS.TS, Giảng viên Đại học Y Hà Nội
P.V ( Theo Báo Nghệ An)